Sídlisko Kyčerka
učebňa nad Lidlom pri malých potravinách ABC

Adresa: SNP 6405, 022 04 Čadca
Tel. číslo:
0948 554 664
E-mail: ca@pegasautoskola.sk

Námestie slobody
(budova oproti obchodného centra Družba, vedľa operátora T-Com, na poschodí)

Adresa: Námestie slobody 3114/21A, 022 01 Čadca
Tel. číslo:
0948 552 662
E-mail: ca@pegasautoskola.sk
BANKOVÉ SPOJENIE
SK49 0200 0000 0025 0894 6357
Do poznámky uviesť:
CA - MENO, PRIEZVISKO a skupinu vodičského opravenia (A1, A2, A, B, BE, C, CE, D, DE, T alebo OS – osobitný výcvik)