SNP 6405, 022 04 Čadca
učebňa nad Lidlom pri malých potravinách ABC

Tel. číslo: 0948 554 664
E-mail: ca@pegasautoskola.sk

 

Bankové spojenie: SK49 0200 0000 0025 0894 6357