A. Kmeťa 318/10, 010 01 Žilina
učebňa pri OC MIRAGE

Tel. číslo: 0948 180 358
E-mail: za@pegasautoskola.sk

 

Bankové spojenie: SK49 0200 0000 0025 0894 6357