Kysucká 2912/9B, 024 04, Kysucké Nové Mesto
učebňa areál STK

Tel. číslo: 0908 241 959
E-mail: knm@pegasautoskola.sk

 

Bankové spojenie: SK49 0200 0000 0025 0894 6357