Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zavádza nové pravidlá. Predložilo na pripomienkové konanie návrh novely zákona o cestnej premávke. DO PLATNOSTI BY MALA VSTÚPIŤ 1. JÚLA 2019.

 

Telefonovanie za volantom

Telefonovanie počas jazdy bez súpravy handsfree je dnes pokutované blokovou pokutou do 50 eur a pokutou v správnom konaní do 100 eur. Po novom sa obe tieto pokuty zvýšia o 100 percent. Vodiči nebudú môcť počas jazdy držať v ruke telefón, tablet, kamery a iné telekomunikačné a audiovizuálne zariadenia. Riziko nepozornosti predstavuje nie len samotné telefonovanie ale i písanie správ, natáčanie videí, používanie tabletov, kamier. Polícia plánuje zakúpiť foto ďalekohľady, ktoré sú schopné tieto priestupky odhaliť až do vzdialenosti 1 km.

 

Cyklisti a kolobežkári

Cyklisti od roku 2016 môžu jazdiť v zastavanom území obce a na cestičke pre cyklistov aj mimo obce s 0,5 promile alkoholu v krvi. Schválením novely budú cyklisti môcť jazdiť s daným množstvom alkoholu, ale len na cestičke pre cyklistov a v území vymedzenom dopravnými značkami obec a koniec obce. Mimo obce bude platiť nulová tolerancia. cyklisti
Pravidlá sa zmenia aj pre kolobežkárov, ktorí na svojom zariadení majú pomocný motorček. Už nebudú evidovaní ako chodci, ale budú sa radiť medzi vodičov nemotorových vozidiel, čiže cyklistov.

 

 

„Záchranná ulička“ a parkovacia politika

záchranná ulička

Do novelizácie plánuje ministerstvo vnútra tiež zapojiť povinnosť vytvárania záchrannej uličky. Pri čakaní v kolóne budeme musieť vytvoriť tzv. záchrannú uličku, aby sa tak zabezpečil bezproblémový prejazd sanitky ešte pred zaznením sirén. Po novom vodiči budú môcť stále parkovať na chodníku, ale len v tom prípade, že nebude dochádzať k jazde po chodníku. Parkovať sa bude môcť len na chodníku, ktorý priamo susedí s cestou.

 

 

Mladí vodiči a nové pravidlá pre žiadateľov vodičského oprávneniamladi vodici

Opatrenia v podobe skúšobnej dobe pre mladých začínajúcich vodičov bude spočívať v nariadení doškoľovacieho kurzu v autoškole, psychologického vzdelávania u dopravného psychológa a v preskúšaní z pravidiel cestnej premávky na polícii. Bude sa to týkať držiteľa VO skupiny B, ktorý do 2 rokov od jeho udelenia ako vodič motorového vozidla sa dopustí dvoch dopravných priestupkov alebo prekročí najvyššiu dovolenú rýchlosť jazdy
Novou novelou sa upravia aj niektoré podmienky pre získanie vodičského oprávnenia. Požiadať o vodičské oprávnenie na vozidlá skupiny C a CE môžu už 18-roční. Oprávnenie na vozidlá typu D a DE môžu získať mladí už v 21 rokoch, nie v 24 rokoch ako predtým.