Z analýz dopravnej nehodovosti vyplýva skutočnosť, že približne každá piata dopravná nehoda, pri ktorej je usmrtený jej účastník, je spôsobená vodičom s praxou šoférovania do dvoch rokov.

Zavádza sa preto obdoba skúšobnej doby pre mladých začínajúcich vodičov spred roku 2009. Nové opatrenia budú spočívať v nariadení doškoľovacieho kurzu v autoškole, rehabilitačného programu u dopravného psychológa a v preskúšaní z pravidiel cestnej premávky na polícii. Bude sa to týkať každého držiteľa vodičského oprávnenia skupiny B, ktorý do dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia ako vodič motorového vozidla 2-krát poruší pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom alebo prekročí najvyššiu dovolenú rýchlosť jazdy.

Ak sa následne v rámci lehoty dvoch rokov od udelenia vodičského oprávnenia dopustí osoba ďalšieho, t. j. tretieho porušenia pravidiel cestnej premávky závažných spôsobom alebo prekročenia rýchlosti jazdy, neskúsenému vodičovi bude preukaz odobratý na šesť mesiacov. Po vrátení vodičského oprávnenia takémuto držiteľovi začne opätovne plynúť nová dvojročná lehota s rovnakými následkami.
autoskola
 
 
zdroj: https://www.pravnenoviny.sk/zmeny-v-zakone-o-cestnej-premavke-platne-od-1-decembra