AM 

autoskola pegas opravnenie pre motocykle amDo tejto skupiny spadajú všetky dvojkolesové, trojkolesové a štvorkolesové motorové vozidlá (motocykle, štvorkolky aj osobné automobily) s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25 km h/1 a nepresahujúcou 45 km/ h a zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3.
- tiež dvojkolesové a trojkolesové vozidlo, motorom, ktorého ľahké štvorkolky, ktorých prevádzková hmotnosť je menšia ako 350 kg bez hmotnosti batérií v prípade elektrických vozidiel, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť nepresahuje 45 km h/1,
Minimálny vek 15 rokov! Kolok 16,5 EUR . Testy treba napísať minimálne na 50 b. Jazdíme na Romete.


A1

autoskoala pegas opravnenie pre motocykle 1

Do skupiny motorových vozidiel A1 patria:
a) dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km h-1, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW a pomer výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 0,1 kW/kg,

b) motorové trojkolky
, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h-1, ktorých výkon nepresahuje 15 kW.
Minimálny vek 16 rokov! Kolok 16,5 EUR. Testy treba napísať minimálne na 50 b. Jazdíme na Honda CB 125.


autoskoala pegas opravnenie pre motocykle a2A2

Do skupiny motorových vozidiel A2 patria dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu.
Minimálny vek 18 rokov. Kolok 16,5 EUR. Testy treba napísať minimálne na 50 b. Jazdíme na Honda CB 500.
A
 

Do skupiny motorových vozidiel A patria
a) dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km h-1 alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora, nad 35 kW
b) motorové trojkolky podľa odseku 3 písm. b) s výkonom presahujúcim 15 kW.
Minimálny vek pre vodičské oprávnenie skupiny A je 24rokov! Kolok 16,5 EUR. Testy treba napísať minimálne na 50 b . Jazdíme na Suzuki GSR a Hornet.

autoskoala pegas opravnenie pre motocykle 2A2/A

Osobitný výcvik bez skúšok
Možnosť absolvovať osobitný výcvik A2:
Ak je žiadateľ držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A1 najmenej dva roky, a predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla A1. Kolok 10 EUR.

Možnosť absolvovať osobitný výcvik A2:
Ak je žiadateľ držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A2 najmenej dva roky a predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A2. Kolok 10 EUR.

Podrobnejšie informácie nájdete v  Zákon č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov http://www.epi.sk/zz/2009-8#p75

opravnenie motocykel autoskola pegas