Najnovšie online testy na vodičák sú na nižšie uvedenom odkaze.

 

http://www.testynavodicak.eu


 

 __________________________________________________________________________________

Skupina A,B,BE

Testy pre šoférov a autoškoly – motocykle a osobné autá (všetky skupiny) je možné stiahnuť na nižšie uvedenom odkaze.

Testy pre šoférov a autoškoly skupiny C, CE, D, DE a T je možné stiahnuť na nižšie uvedenom odkaze.