B

Motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,

autoskola pegas opravnenie osobne vozidloMinimálny vek 17 rokov!

Kolok 33 EUR. Testy treba napísať minimálne na 50 b .. Jazdíme Mercedes E, Passat, Octávia, Fabia a Toyta Yaris.

B pre ZŤP upravená Fabia a Octávia

B s automatickou prevodovkou Octávia

Bhk96 bez skúšok
motorové vozidlá podľa písmena a) s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg. Minimálny vek 18 rokov! Kolok 16,5 EUR Jazdíme Mercedes E, Passat,


BE

Do skupiny motorových vozidiel BE patria jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg. Minimálny vek 18 rokov! Kolok 33 EUR. Testy treba napísať minimálne na 50 b.
Jazdíme Mercedes E a Passat,
Podrobnejšie informácie nájdete v  Zákon č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov http://www.epi.sk/zz/2009-8#p75

Pre všetky hore uvedené oprávnenia treba lekársku prehliadku a absolvovať 1. Pomoc

opravnenie osobny automobil autoskola pegas