C

Do skupiny motorových vozidiel skupiny C patria motorové vozidlá okrem skupiny D1 alebo D, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča a ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg; k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg. Minimálny vek 21 rokov!
Kolok 66 EUR. Povinnosť: lekárska prehliadka, psychotesty a absolvovať 1. Pomoc. Testy pre Nákladné Vozidlá, treba napísať min na 53 bodov. Jazdíme IVECO a MAN,

 

nakladne vozidlo autoskola pegas cadcaCE

Do skupiny motorových vozidiel CE patria jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.
Minimálny vek 21 rokov! Povinnosť: lekárska prehliadka, psychotesty a absolvovať 1. Pomoc.
Testy pre Nákladné Vozidlá, treba napísať min na 53 bodov. Jazdíme IVECO a MAN,
Podrobnejšie informácie nájdete v  Zákon č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. http://www.epi.sk/zz/2009-8#p75