D

Motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu viac ako ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.
Minimálny vek 24 rokov! Povinnosť: lekárska prehliadka, psychotesty a absolvovať 1. Pomoc. Testy pre Nákladné Vozidlá, treba napísať min na 53 bodov.
Jazdíme na Karose 934.


autoskola pegas opravnenie autobusDE

jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny D a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.
Minimálny vek 24 rokov! Povinnosť: lekársku prehliadka, psychotesty a absolvovať 1. Pomoc. Testy pre Nákladné Vozidlá, treba napísať min na 53 bodov. Jazdíme Karosa 934,
Podrobnejšie informácie nájdete v  Zákon č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. http://www.epi.sk/zz/2009-8#p75