V Českej republike sa podarilo uzákoniť zmenu zákona o cestnej premávke, ktorou sa upravuje radenie vozidiel v jazdných pruhoch a dávanie prednosti vozidiel s právom prednostnej jazdy. U nás takáto zmena legislatívy zatiaľ neplatí, ale je možné, že čoskoro nastane. Každopádne toto radenie by aj bez zaradenia do legislatívy bolo prínosom ak by ho vodiči poznali a dodržiavali.

Na rozdiel od Rakúska či Nemecka slovenská legislatíva nijako nereguluje spôsob vyhýbania sa. Zákon o cestnej premávke hovorí iba o tom, že „vodič iného vozidla je povinný vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, umožniť bezpečný a plynulý prejazd, a ak je to potrebné, aj zastaviť vozidlo na takom mieste, aby im neprekážalo.“ Zákon povoľuje vozidlu s právom prednostnej jazdy použiť aj krajnicu alebo inú časť vozovky, nesmie však ostatných účastníkov premávky ohroziť.