Mgr. Karol Klímek – vedúci pobočky

Terézia Najdeková
Ing. Rastislav Roško
Ing. Michal Najdek
Mgr. Ján Škorvanek