Mgr. Karol Klímek – vedúci pobočky

Terézia Najdeková

Mgr. Jozefína Lahútová
Mgr. Ján Škorvanek